Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Mihal Pintér, se sídlo Nádražní 260, 471 23 Zákupy, IČ:

10915176, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u … soudu v …, oddíl …, vložka … (dále

jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen

„Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení

– název společnosti

– e-mail

– telefonní číslo

– adresa.


2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě

Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem komunikace a zpracování účetních

dokladů nebo faktur. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu poskytnutí plnění.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory

cookies:

● Nezbytné soubory cookies – jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují navigaci na

webové stránce a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů

cookie by webové stránky nefungovaly bezproblémově, a některé služby či funkce, by

zřejmě nebylo možné poskytnout

● Preferenční soubory cookies – shromažďují informace o volbách a preferencích uživatele a

umožňují Správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit

webové stránky

● Sledovací soubory cookies pro sociální sítě – používají se na sledování členů (a nečlenů)

sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků

● Analytické soubory cookies – shromažďují informace o způsobu využívání webové stránky

uživatelem, a umožňují Správci zlepšovat jejich fungování.

● Marketingové soubory cookies – reklamní soubory cookie se používají pro marketingové

účely

● Cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti) – tyto cookies jsou

řízeny třetími stranami a TIC nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Podrobnější informace získáte na výše uvedeném kontaktu na Správce.


eLegal advokátní kancelář, s.r.o. | Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8 | IČO 03153398 | Datová schránka: mwhj7bw


www.elegal.cz | [email protected] | +420 255 785 595


Informace o zpracování osobních údajů: www.elegal.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju


4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je

dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na

kontaktní údaje společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto

údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě

požadovat omezení zpracování,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

– na přenositelnost údajů,

– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.